SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Odpłatność za przedszkole

Rodzice/opiekunowie zgłaszają korzystanie dziecka z wyżywienia w ilości ………… posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, obiad, podwieczorek i ponoszą opłaty z tego tytułu, które wynoszą:

  • za 3 posiłki – 100 % dziennej stawki żywieniowej tj. 9 x liczba dni pracy p-la w danym miesiącu;
  • za 2 posiłki –  80% dziennej stawki żywieniowej tj. 7,80 x liczba dni pracy p-la w danym miesiącu;
  • za 1 posiłek – …….% dziennej stawki żywieniowej tj. ………. x liczba dni pracy p-la w danym miesiącu.

Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi od drugiego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.

Rozliczenie opłaty, dokonywane będzie poprzez obniżenie, w kolejnym miesiącu, opłaty o kwotę podlegającą zwrotowi

Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole wynosi 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka (3-5 letniego). Realizacja podstawy programowej jest bezpłatna i odbywa się od godziny 8 do 13.

Dzieci sześcioletnie korzystają z bezpłatnego pobytu w przedszkolu dzieci sześcioletnie realizujące w roku szkolnym 2017/18 roczne przygotowanie do szkoły – Uchwała Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio do liczby dni nieobecności.

Opłaty, o których mowa płatne są z góry do 15 dnia każdego miesiąca.


Comments are closed

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Wszystkie prawa zastrzeżone. Piotr Tenderowicz 2014