Zajecia

6:15-8:00 oferty edukacyjne o znanej dzieciom tematyce i rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych – zabawy, ćwiczenia poranne, przygotowanie materiałów do nowych ofert edukacyjnych, zabawy w kącikach zainteresowań.
8:00 - 8:30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne w łazience: załatwianie potrzeb fizjologicznych, mycie rak. Śniadanie.
8:30 - 9:30 realizacja programowych zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności poznawczych
  • rozwijanie: umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne
  • rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez poznawanie i wyrażanie wlasnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i możliwości
  • poznawanie otoczenia społecznego, technicznego i przyrodniczego, nabywanie okreslonych doświadczeń, wiedzy i umiejetnosci praktycznych
  • rozwijanie różnorodnych form twórczosci dzieciecej z uwzglednieniem prób łączenia róznych rodzajów ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej.
9:30 - 10:30 zabawy swobodne, obserwacja pedagogiczna.
9:50 - 10:00 drugie śniadanie (sok owocowy lub warzywny oraz surowe warzywa lub owoce).
10:30 - 11:30 zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych.
11:30 - 12:00 czynności organizacyjne, obiad.
12:00 - 13:00 czynności opiekuńcze, samoobsługowe, odpoczynek na leżakach.
13:00 - 14:00 Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej i słuchanie muzyki.
14:00 - 14:30 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.
14:30 - 16:30 Oferty dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach i zabawy dowolne, zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi.