SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Zajęcia programowe

Godzinowy rozkład dnia

6:15 – 8:00 – oferty edukacyjne o znanej dzieciom tematyce i rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych – zabawy, ćwiczenia poranne, przygotowanie materiałów do nowych ofert edukacyjnych, zabawy w kącikach zainteresowań.

 • Realizacja podstawy programowej.
 • 8:00 – 8:30 – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne w łazience: załatwianie potrzeb fizjologicznych, mycie rak. Śniadanie.
 • 8:30 – 9.30 – realizacja programowych zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności poznawczych:
 • – rozwijanie: umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne,
 • – rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez poznawanie i wyrażanie wlasnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i możliwości,
 • – poznawanie otoczenia społecznego, technicznego i przyrodniczego, nabywanie okreslonych doświadczeń, wiedzy i umiejetnosci praktycznych,
 • – rozwijanie różnorodnych form twórczosci dzieciecej z uwzglednieniem prób łączenia róznych rodzajów ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej.
 • 9:30 – 10.30 – zabawy swobodne, obserwacja pedagogiczna.
 • 9:50 – 10:00 – drugie śniadanie (sok owocowy lub warzywny oraz surowe warzywa lub owoce).
 • 10:30 – 11:30 – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych.
 • 11:30 – 12:00 – czynności organizacyjne, obiad.
 • 12:00 – 13:00 – czynności opiekuńcze, samoobsługowe, odpoczynek na leżakach.

13:00 – 14:00 – Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej i słuchanie muzyki.

14:00 – 14:30 – Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.

14:30 – 16:30 – Oferty dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach i zabawy dowolne, zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi.


Comments are closed

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Wszystkie prawa zastrzeżone. Piotr Tenderowicz 2014