SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Koziołki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

gr. I ,,Koziołki”

I tydzień:

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat własnego kraju, miejscowości;
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz uświadomienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem;
 • Utrwalanie umiejętności przedstawiania się pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podawania nazwy własnej miejscowości;
 • Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań w czasie uroczystości ogólnoprzedszkolnej z okazji Dnia Niepodległości;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania różnych form literac. (wierszy, opowiadań, legend);
 • Zapoznanie się z tekstem hymnu narodowego i nauka pierwszej zwrotki;
 • Język angielski- poznanie nazewnictwa: orzeł, flaga i ich kolory; zabawy w nazywanie kolorów.

II tydzień:

 • Stwarzanie okazji do rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego (obserwowanie, wyciąganie wniosków, przewidywanie następstw);
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych (oddawanie nastroju muzyki za pomocą ruchu i gestu, improwizacje ruchowe do muzyki i tekstu);
 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych;
 • Stwarzanie okazji do rozwiązywania prostych zagadek o zjawiskach przyrodniczych;
 • Rozwijanie małych grup mięśniowych poprzez zabawy paluszkowe i działania plastyczne;
 • Zachęcanie do przeliczania i określania liczby elementów;
 • Nauka słów i melodii piosenki „Jesienny deszczyk”
 • Język angielski- „Rain, rain, go away”- nauka piosenki, poznanie nowego słownictwa zw. z pogodą.

III tydzień:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat misiów – postaci z literatury dziecięcej;
 • Kształtowanie u dzieci szacunku do zabawek i książek;
 • Doskonalenie zręczności i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;
 • Doskonalenie w orientacji się w schemacie własnego ciała;
 • Udział w ogólnoprzedszkolnej uroczystości „Dzień Pluszowego Misia”
 • „Miś pluszowy”- nauka słów wiersza oraz ilustrowanie go ruchem.
 • Język angielski- „My Teddy Bear”- nauka piosenki, utrwalenie poznanych części ciała oraz poznanie nowych.

IV tydzień:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat pojazdów poruszających się po ulicy;
 • Określanie, które zachowania na drodze są bezpieczne, a które nie;
 • Poznanie zasad ruchu drogowego- bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym;
 • Doskonalenie sprawności mowy poprzez ćw. logopedyczne- wierszyki, naśladowanie odgłosów;
 • Ćwiczenia w rozpoznawanie i nazywanie emocji;
 • Udział w ogólnoprzedszkolnej uroczystości „Andrzejki”;
 • Nauka słów i melodii piosenki „Kolorowe światła”;
 • Język angielski ,,What colour is it?”- zabawy z kolorami, utrwalanie nazw kolorów.

Comments are closed

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Wszystkie prawa zastrzeżone. Piotr Tenderowicz 2014