SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Krasnoludki

 ZAMIERZENIA  PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA  LISTOPAD GRUPA VI KRASNOLUDKI

 

  

TYDZIEŃ PIERWSZY- KTO JA JESTEM?
TYDZIEŃ DRUGI-
PRZEDSZKOLAKI TO CZYSTE I ZDROWE DZIECIAKI

TYDZIEŃ  TRZECI- W CO I JAK SIĘ BAWIĆ?
TYDZIEŃ CZWARTY-
JESIENNA POGODA

 

 

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju domów
 • Kształtowanie pojęć opisujących miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Uczenie się określania relacji między członkami rodziny
 • Poznanie barw ojczystych i symboli narodowych

 

 • Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych
  • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych
  • Wdrażanie do samodzielności
  • Uwrażliwienie na zachowanie estetycznego wyglądu

 

 • Zachęcanie do wskazywania i nazywania części ciała
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia w grupie
  • Rozwijanie postawy szacunku i dbałości o rzeczy swoje i innych
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i obserwowania

 

 • Zwrócenie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody i aktualnej pory roku
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
 • Rozwijanie zdolności matematycznych poprzez przeliczanie różnych elementów w zbiorach
 • Doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych

Comments are closed

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Wszystkie prawa zastrzeżone. Piotr Tenderowicz 2014